top of page

Treningstider

Knøttejudo
​​

Knøttejudo er enkel trening som passer for både jenter og gutter i alderen 3 til 6 år. I disse barnegym/barneturn tilbudene, blir det lagt vekt på å utvikle barnas:

  • Grovmotorikk

  • Evne til å konsentrere seg

  • Samhandling med jevnaldrende

  • Evne til å ta korte instruksjoner fra voksne 

 

Fokuset på kurset er mestring gjennom lek, enkle gymnastikk- og turnøvelser og innslag av helt ufarlige og enkle judoøvelser.

 

Barna må følges på trening av en voksen som kan delta aktivt i deler av treningen sammen med barna.

bottom of page